Aanbod
Wie zijn wij?
Bezoeken
Kopers Info
Links

kopen in Frankrijk.


Informatie over het dorp waar u een huis zou willen kopen is op allerlei manieren te vinden. Kijk bv op deze site
Is er in desbetreffende commune een monument of is mijn huis een monument check hier
Als u een huis in Frankrijk hebt gevonden tekent u bij de notaris een voorlopig koopcontract, de “compromis de vente”, die in principe bindend is, gaat een bedenktermijn in waarin u toch nog van de koop kunt afzien. Na deze bedenktermijn is de koop een feit. Dan duurt het ongeveer nog twee tot drie maanden voordat de Franse notaris de definitieve koopakte, de “acte de vente”, heeft opgesteld. U krijgt bij het tekenen van het compromis een x aantal dagen om een financiering rond te krijgen. U dient de notaris een aanbieding van een bank te overleggen. Dit natuurlijk enkel indien u een franse hypotheek zoekt. Informatie over financiering, hypotheken, banken etc. kunt u vinden op de volgende websites:
hypotheekadvies en uitleg over hypotheekrente-aftrek" target="_blank"> de buitenland hypotheek van de ABN AMRO.
Hoeveel gaat de notaris kosten kunt u met behulp van diverse websites zelf ongeveer uitrekenen. De meeste notarissen waarmee ik meestal werk zijn ca. 5% goedkoper dan de prijzen die hier vermeld worden; notaris kosten.


Belastingen, erfrecht.


Er is een nieuwe regeling sinds 17 augustus 2015; de Europese erfrechtvordering. Die houdt in dat je (evt. per testament) kunt kiezen voor het erfrecht van het land waar je woont, of het meest verblijft. Zo kan je franse bankrekening, je franse huis, je spaanse bedrijf en je nederlandse pied a terre in een keer bij een notaris verdeeld worden.De betaling van successierechten in Frankrijk tussen echtgenoten en partners met een geregistreerd partnerschap (“Pacte Civil de Solidarité” of “PACS”) verdwenen. Informeer u goed! De vrijstelling die van toepassing is tussen ouders en kinderen is €100.000,-. Deze nieuwe regel is van toepassing voor alle verkrijgingen in de directe lijn, dat wil zeggen ook wanneer ouders van hun kinderen erven. De vrijstelling die van toepassing is tussen broers en zussen is 15.000 euro. Maar u kunt nu dus ook in aanmerking komen voor uw vakantiehuis in Frankrijk voor het Nederlandse erfrecht.
Informatie over belastingen erfrecht Er zijn notarissen en adviseurs in Nederland zoals Steinz in Laren of bakxrombouts.nl of vgogh.nl.
kunt u vinden op de volgende website: infofrankrijk
En in het frans staan de regels op deze site; Info
Nederlands sprekend administratie en advieskantoor administrie


Diagnoses Energie-lood-asbest-elektra-gas-riool


Als informatie voor de koper moet de eigenaar deze diagnoses laten maken. Verplicht. Kosten ca. €500,- De meeste verkopers doen dit pas op het allerlaatste moment; bij het tekenen van het compromis.


Verzekeringen en bank.


Verzekeren van onroerend goed doe je in principe in een dichtbijzijnde plaats. Bij de bank of bij een verzekeringskantoor. Bankzaken kunnen tegenwoordig gewoon vanaf je Nederlandse rekening geregeld worden. Sommige bedrijven denken nog dat het geven van hun IBAN nummer nog een soort geheim is, maar uiteindelijk kunnen ze zelfs maandelijkse afschrijvingen doen.


Gas, Water, electra, telefoon.


De Edf is de oude staats energie leverancier in frankrijk. Zij leveren elekticiteit dat voor 82% afkomstig is uit nucleaire centrales. Gratis kun je overstappen of je aboneren op het even dure planete-oui 100% herwinbare energie! Veel beter, kost enkel moeite van een formulier invullen.
Voor telefoon kunt u bij orange terecht en bij diverse (ook) mobiele telefoonaanbieders, zoals tele2 en mobistar.
Water wordt vaak door de burgemeester geregeld. Na aankoop bezoek je de burgemeester op de Mairie of bij hem/haar thuis.
Stadsgas is bijna nergens. Sommige huizen hebben een gastank in de tuin. Hiervoor of voor de olie van de cv of voor het hout voor de kachel zijn altijd plaatselijke aanbieders. Riool is ook bijna nergens en moet officieel binnen 1 jaar na aankoop door de koper geregeld worden. Tegenwoordig zijn de boetes verhoogd tot ca. €250,- per jaar en is de aanleg verlaagd naar ca. €5000,-.Kijk Riool


Bouwen in Frankrijk.


Een bouwvergunning moet al snel worden aangevraagd voor verbouwingen aan een huis en natuurlijk voor nieuwbouw. Informeer daarvoor bij de gemeente. Meestal is de vergunning binnen 2 maanden klaar en blijft 2 jaar geldig. Na afloop worden de werkzaamheden gecontroleerd en krijgt u een certificaat de conformite. Kleine verbouwingen vallen onder een declaration de travaux

Emigreren


Veel nuttige informatie is te vinden bij de Franse ambassade of op vertreknaarfrankrijk.nl


Informatie over een bedrijf in frankrijk beginnen, zzp-er


Camping beginnen


Er is een Franse organisatie die alle informatie biedt bij het starten van een Frans kampeerterrein: l'OT, Officiel des terrains de camping, 12, Rue Rouget de Lisle, 94442 Issy les Moulineaux, Cedex, tel. 01 41 33 47 47.
De Franse eisen om een zaak te vestigen zijn wat soepeler dan die in Nederland, maar er wordt weer wel gekeken naar de mate van vakbekwaamheid. Nadere informatie over de benodigde vakbekwaamheidseisen zijn te verkrijgen bij de UNAPL, een organisatie voor de vrije beroepen. Ook is nog actief het Nederlands-Frans Centrum voor Handelsbevordering, onderdeel van het NCH (Nederlands Centrum voor Handelsbevordering). Een kleine zelfstandige (travailleur indépendant) is verplicht zich tegen ziektekosten te verzekeren en premies af te dragen aan een pensioenverzekeraar. Daarnaast moet hij ook sociale premies betalen aan de bij weinigen populaire URSSAF (Union pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales), de instelling die al die premies int. Dat zijn samen vaak pittige bedragen die vooral bij eenmansbedrijfjes niet erg bemoedigend werken. Boeren en de meeste categorieën van artisans zijn vrijgesteld van de taxe professionelle, een gemeentelijke belasting. Mensen die een eigen bedrijf(je) beginnen of een vrij beroep gaan uitoefenen, moeten zich laten registreren bij een CFE, Centre de formalités des entreprises. Deze inschrijfprocedures zijn te vinden bij de Kamers van Koophandel (Chambres de commerces) voor winkeliers, bij de Chambres des métiers voor de ambachtslieden (artisans), bij de griffie van het Tribunal de Commerce voor zelfstandig werkende vertegenwoordigers en agenten.


Verkoop huis in Frankrijk


HuisRaad kan huizen in de Argonne voor u verkopen. Voor alle vakantie huizen geldt dat er bij winst plus value betaald moet worden. Sinds de laatste wijziging per 1 september 2013 is de periode waarin de heffingsgrondslag voor de inkomstenbelasting tot nul daalt 22 jaar. Voor de sociale bijdragen duurt het 30 jaar voordat de heffingsgrondslag nul is geworden.Kijk hiervoor op http://www.francofiel.nl/archives/6103 en http://www.notaires.paris-idf.fr/outil/immobilier/calcul-des-plus-values-immobilieres-sur-maison-et-appartement

Sociale bijdragen
Over de verkoopwinst heft Frankrijk naast inkomstenbelasting ook 15,5% sociale bijdragen. Sinds 2012 legt Frankrijk deze heffing ook op aan niet-inwoners met een tweede woning in Frankrijk. Echter, het Europese Hof van Justitie heeft op 26 februari 2015 beslist dat Frankrijk geen sociale bijdragen mag heffen over inkomsten van personen die onderworpen zijn aan het socialezekerheidsstelsel in een andere EU-lidstaat. Frankrijk heeft inmiddels zijn wetgeving zodanig aangepast dat het vanaf 2016 toch sociale bijdragen van niet-inwoners kan heffen. Volgens Frankrijk handelt het nu niet langer in strijd met het EU-recht. Wie weet wijzigt dit weer in de toekomst.


Internationale verhuizingen


Voor NL-FR kijk bij kuiperbv.nl, kostaverhuizingen.nl of oranjeverhuizers.nl. Voor andere landen zoek ik nog aanbevelingen.

Terug naar aanbod